Thép Hình C80, C100, C120, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300

Thép Hình C80, C100, C120, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300

Thép Hình C80, C100, C120, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300 thường được sử dụng cho các công trình nhà tiền chế, làm xà gồ nhà kho, xưởng… Để biết được giá giá thép hình C mới nhất hôm nay vui lòng liên hệ đến hotline của Thép Trí Việt

Thép Trí Việt đơn vị cung cấp Thép Hình C80, C100, C120, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300 các loại bảo đảm chất lượng, uy tín, đúng giá tại Tphcm và địa phương lân cận

Thép Hình C80, C100, C120, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300

Thông tin bảng báo giá thép hình C cập nhật mới nhất

Hiện nay tại Tphcm có rất nhiều đơn vị cung cấp thép C cho nên giá thép C có sự khác biệt tùy theo từng nơi. Chính vì thế việc tìm địa chỉ uy tín để nhận bảng báo giá thép hình nói chung và thép hình C là cần thiết.

Hiện nay trên thị trường giá cả thép hình nới chung và thép hình C nói riêng có sự khác biết tùy nhà cung cấp tuy nhiên vẫn có một mức sàn chung mà nếu quý khách chịu khó theo dõi bảng báo giá thép hình của chúng tôi thì dễ dàng nhận thấy.

Bảng báo giá thép hình C cập nhật thông tin mới cho giá thép C năm 2022

Giá Thép Hình C80, C100, C120, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300 đầy đủ chi tiết.

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH C
STTQUY CÁCH SẢN PHẦMTRỌNG LƯỢNGĐƠN GIÁ
Kg/ mét dàiVnđ/ mét dài
1Giá thép hình C40x80x15x1,5mm                            2.12                                           31,376
2Giá thép hình C40x80x15x1,6mm                            2.26                                           33,448
3Giá thép hình C40x80x15x1,8mm                            2.54                                           37,651
4Giá thép hình C40x80x15x2,0mm                            2.83                                           41,825
5Giá thép hình C40x80x15x2,3mm                            3.25                                           48,100
6Giá thép hình C40x80x15x2,5mm                            3.54                                           52,392
7Giá thép hình C40x80x15x2,8mm                            3.96                                           58,608
8Giá thép hình C40x80x15x3,0mm                            4.24                                           62,752
9Giá thép hình C100x50x15x1,5mm                            2.59                                           38,332
10Giá thép hình C100x50x15x1,6mm                            2.76                                           40,892
11Giá thép hình C100x50x15x1,8mm                            3.11                                           45,998
12Giá thép hình C100x50x15x2,0mm                            3.45                                           51,119
13Giá thép hình C100x50x15x2,3mm                            3.97                                           58,786
14Giá thép hình C100x50x15x2,5mm                            4.32                                           63,892
15Giá thép hình C100x50x15x2,8mm                            4.84                                           71,558
16Giá thép hình C100x50x15x3,0mm                            5.18                                           76,679
17Giá thép hình C120x50x20x1,5mm                            2.83                                           41,884
18Giá thép hình C120x50x20x1,6mm                            3.02                                           44,696
19Giá thép hình C120x50x20x1,8mm                            3.40                                           50,320
20Giá thép hình C120x50x20x2,0mm                            3.77                                           55,796
21Giá thép hình C120x50x20x2,3mm                            4.34                                           64,232
22Giá thép hình C120x50x20x2,5mm                            4.71                                           69,708
23Giá thép hình C120x50x20x2,8mm                            5.28                                           78,144
24Giá thép hình C120x50x20x3,0mm                            5.65                                           83,620
25Giá thép hình C125x50x20x1,5mm                            3.00                                           44,400
26Giá thép hình C125x50x20x1,6mm                            3.20                                           47,360
27Giá thép hình C125x50x20x1,8mm                            3.60                                           53,280
28Giá thép hình C125x50x20x2.0mm                            4.00                                           59,200
29Giá thép hình C125x50x20x2.3mm                            4.60                                           68,080
30Giá thép hình C125x50x20x2,5mm                            5.00                                           74,000
31Giá thép hình C125x50x20x2,8mm                            5.60                                           82,880
32Giá thép hình C125x50x20x3.0mm                            6.00                                           88,800
33Giá thép hình C150x50x20x1.5mm                            3.30                                           48,796
34Giá thép hình C150x50x20x1.6mm                            3.52                                           52,049
35Giá thép hình C150x50x20x1.8mm                            3.96                                           58,555
36Giá thép hình C150x50x20x2.0mm                            4.40                                           65,061
37Giá thép hình C150x50x20x2,3mm                            5.06                                           74,820
38Giá thép hình C150x50x20x2.5mm                            5.50                                           81,326
39Giá thép hình C150x50x20x2,8mm                            6.15                                           91,085
40Giá thép hình C150x50x20x3.0mm                            6.59                                           97,591
41Giá thép hình C175x50x20x1,5mm                            3.59                                           53,132
42Giá thép hình C175x50x20x1,6mm                            3.83                                           56,674
43Giá thép hình C175x50x20x1,8mm                            4.31                                           63,758
44Giá thép hình C175x50x20x2.0mm                            4.79                                           70,843
45Giá thép hình C175x50x20x2.3mm                            5.50                                           81,469
46Giá thép hình C175x50x20x5,5mm                            5.98                                           88,553
47Giá thép hình C175x50x20x2,8mm                            6.70                                           99,180
48Giá thép hình C175x50x20x3.0mm                            7.18                                         106,264
49Giá thép hình C180x50x20x1,6mm                            3.89                                           57,572
50Giá thép hình C180x50x20x1,8mm                            4.38                                           64,769
51Giá thép hình C180x50x20x2.0mm                            4.86                                           71,965
52Giá thép hình C180x50x20x2.3mm                            5.59                                           82,760
53Giá thép hình C180x50x20x2.5mm                            6.08                                           89,956
54Giá thép hình C180x50x20x2.8mm                            6.81                                         100,751
55Giá thép hình C180x50x20x3.0mm                            7.29                                         107,948
56Giá thép hình C200x50x20x1,6mm                            4.15                                           61,420
57Giá thép hình C200x50x20x1,8mm                            4.67                                           69,098
58Giá thép hình C200x50x20x2.0mm                            5.19                                           76,775
59Giá thép hình C200x50x20x2.3mm                            5.97                                           88,291
60Giá thép hình C200x50x20x2.5mm                            6.48                                           95,969
61Giá thép hình C200x50x20x2.8mm                            7.26                                         107,485
62Giá thép hình C200x50x20x3.0mm                            8.72                                         128,982
63Giá thép hình C200x65x20x1,6mm                            4.52                                           66,896
64Giá thép hình C200x65x20x1,8mm                            5.09                                           75,258
65Giá thép hình C200x65x20x2.0mm                            5.65                                           83,620
66Giá thép hình C200x65x20x2.3mm                            6.50                                           96,163
67Giá thép hình C200x65x20x2.5mm                            7.06                                         104,525
68Giá thép hình C200x65x20x2.8mm                            7.91                                         117,068
69Giá thép hình C200x65x20x3.0mm                            8.48                                         125,430
70Giá thép hình C250x50x20x1,6mm                            4.77                                           70,596
71Giá thép hình C250x50x20x1,8mm                            5.37                                           79,421
72Giá thép hình C250x50x20x2.0mm                            5.96                                           88,245
73Giá thép hình C250x50x20x2.3mm                            6.86                                         101,482
74Giá thép hình C250x50x20x2.5mm                            7.45                                         110,306
75Giá thép hình C250x50x20x2.8mm                            8.35                                         123,543
76Giá thép hình C250x50x20x3.0mm                            8.94                                         132,368
77Giá thép hình C250x65x20x1,6mm                            5.15                                           76,220
78Giá thép hình C250x65x20x1,8mm                            5.79                                           85,748
79Giá thép hình C250x65x20x2.0mm                            6.44                                           95,275
80Giá thép hình C250x65x20x2.3mm                            7.40                                         109,566
81Giá thép hình C250x65x20x2.5mm                            8.05                                         119,094
82Giá thép hình C250x65x20x2.8mm                            9.01                                         133,385
83Giá thép hình C250x65x20x3.0mm                            9.66                                         142,913
84Giá thép hình C300x50x20x1,6mm                            5.40                                           79,920
85Giá thép hình C300x50x20x1,8mm                            6.08                                           89,910
86Giá thép hình C300x50x20x2.0mm                            6.75                                           99,900
87Giá thép hình C300x50x20x2.3mm                            7.76                                         114,885
88Giá thép hình C300x50x20x2.5mm                            8.44                                         124,875
89Giá thép hình C300x50x20x2.8mm                            9.45                                         139,860
90Giá thép hình C300x50x20x3.0mm                          10.13                                         149,850
91Giá thép hình C300x65x20x1,6mm                            5.77                                           85,396
92Giá thép hình C300x65x20x1,8mm                            6.49                                           96,071
93Giá thép hình C300x65x20x2.0mm                            7.21                                         106,745
94Giá thép hình C300x65x20x2.3mm                            8.29                                         122,757
95Giá thép hình C300x65x20x2.5mm                            9.02                                         133,431
96Giá thép hình C300x65x20x2.8mm                          10.10                                         149,443
97Giá thép hình C300x65x20x3.0mm                          10.82                                         160,118

Lưu ý:

 • Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
 • Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
 • Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
 • Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
 • Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
 • Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
 • Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
 • Rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Thép hình C là gì ?

Thép hình c hay còn gọi là xà gồ c là loại thép hình có mặt cắt giống như chữ C nên thường được gọi là thép C hoặc thép hình chữ C. Thép hình C được sản xuất theo tiêu chuẩn thép cường độ cao G350 – 450 mpa, độ phủ kẽm Z120 – 275g/m2 theo tiêu chuẩn của châu âu và nhật bản.

Một số mác thép hình chữ C thông dụng hiện nay:

 • Thép hình chữ C S275JR
 • Thép hình chữ C S235JR
 • thép hình chữ C A36
 • thép hình chữ C S355JR
 • Thép hình chữ C SS400
 • thép hình chữ C Q345B
 • Thép hình chữ C Q235B
 • Thép hình chữ C Q195

Với các kích thước thông dụng từ 60 đến 300: Xà gồ C60, C80, C100, C120, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300.

Ưu điểm của thép hình C

Ưu điểm vượt trội của xà gồ kẽm chữ C (thép hình C) là có khả năng chống ăn mòn rất tốt. Không cần đến sơn chống gỉ và tiết kiệm chi phí cho nhiều công trình:

 • Chi phí sản xuất tương đối thấp nên giá thành sản phẩm thấp
 • Vận chuyển, lắp đặt đơn giản
 • Khả năng vượt nhịp lớn: Xà gồ C được sản xuất thép cường độ cao 450Mpa cho phép mức độ vượt nhịp rất lớn mà vẫn đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép.
 • Xà gồ C có kích cỡ và chiều dài đa dạng phù hợp với mọi kết cấu công trình
 • Chi phí bảo trì cực thấp

Ứng dụng thép chữ C

Thép xà gồ c được ứng dụng phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng và nhà công nghiệp như: làm khung, làm kèo thép cho nhà xưởng, đòn tay cho thép cho gác đúc, nhà tiền chế…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0918168000
Liên hệ