Tag Archives: Tôn lợp không dùng vít (Kliplock)

Tôn lợp không dùng vít (Kliplock)

Tôn lợp không dùng vít (Kliplock)

Tôn lợp không dùng vít (Kliplock) là loại tôn dùng đai kẹp thường được dùng cho các mái lợp nhà xưởng có yêu cầu chất lượng cao, có độ mỹ thuật công nghiệp hiện đại. Vì không sử dụng vít lợp bắt trực tiếp vào tôn nên hạn chế được tối đa nước dột tại […]

0918168000
Liên hệ